M/S Solskär

Tidigare namn M/S
Underås Sandtag III till 1980

Byggnadsvarv 
Hjälmare Kanal och Slussverks AB:s varv i Hjälmare docka

Färdigställd
 1946 (förlängd 1959)

Byggnadsmaterial
Stål

Längd ö.a
37,77 meter

Största bredd
6,94 meter

Djupgående 
2,5 meter

Bruttodräktighet
240 ton

Nettodräktighet
 133 ton

Maskin
Scania Vabis dieselmotor 225 kW

solskc3a4r-p4030014